Strona Główna>>>

 

Organizacja Drogi Krzyżowej


 

     

           

W dniu 16 marca 2012 r. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystej Drogi Krzyżowej dziękczynnej za Beatyfikację Ojca Świętego.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Ks. Jacenty Andrzej Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora SOK, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Pani Agata Ścibak Katecheta ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

Podczas spotkania ustalono, że Droga Krzyżowa odbędzie się 2 kwietnia br. o godz. 19:30. Uroczystości rozpoczną się występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej, po której zobaczymy część artystyczną w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach. Po części artystycznej wręczone zostaną nagrody uczestnikom Gminnego Konkursu „Palma, Pisanka, Ornament Pisanki" zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Leśniowicach i Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni udadzą się na Drogę Krzyżową ulicami Leśniowic.

 

oprac. Monika Durko


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>