Strona Główna>>>

 

Dzień Kobiet


 

     

     

     

     


           

W dniu 8 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Organizatorami byli: Wójta Gminy Leśniowice, Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz Szkoła Podstawowa w Rakołupach. Na uroczystość, jak co roku, bardzo licznie przybyły przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, panie sprawujące funkcje radnych, sołtysów, dyrektorki i nauczycielki szkół, panie działające w kole seniora, pracownice Urzędu Gminy, a także instytucji i zakładów działających na terenie gminy Leśniowice.

W uroczystości  udział wzięli goście: Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pani Anna Gajewska Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach oraz Pan Roman Chmielewski kamerzysta i fotograf.

Święto rozpoczęło się wystąpieniem okolicznościowym, które wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice. Powitał bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości. Podkreślił zaangażowanie i aktywność kobiet w życiu kulturalnym i społecznym naszej gminy. Podsumował także bardzo dobrą ubiegłoroczną współpracę i wspólne osiągnięcia, głównie zespołów śpiewaczych i kół gospodyń wiejskich. Kończąc swoje wystąpienie Wójt Gminy złożył wszystkim Paniom najlepsze życzenia i wspólnie z obecnymi  Panami wręczyli słodkie upominki wszystkim paniom.

Do życzeń dołączył się także Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, wręczając kielich z cukierkami, Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice oraz Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, podczas której zaprezentował się Zespół „Rakołupianki” z Rakołup, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach z programem „Women show na wesoło” oraz Zespół Muzyczny z Leśniowic kierowany przez Pana Kornela Matczuka.

Gminny Dzień Kobiet został zorganizowany m.in. dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów, za co składamy serdeczne podziękowania:

  • Panu Franciszkowi Lubasiowi Prezesowi Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
  • Panu Arkadiuszowi Mazurkowi Spółka Agro-Pom w Dębinie
  • Pani Annie Gajewskiej Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach
  • Pani Elżbiecie Tarajko właścicielce sklepu spożywczego w Majdanie Leśniowskim
  • Panom Pawłowi i Piotrowi Połajdowiczom właścicielom Piekarni w Leśniowicach

 

oprac. Monika Durko


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>