Strona Główna>>>

 

Spotkanie organizacyjne

 

     


W dniu 9 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. reformy oświaty na terenie gminy Leśniowice, któremu przewodniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Zespół zapoznał się z  negatywnymi opiniami Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców dotyczących likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu. Biorąc je pod uwagę wypracowano nowe zmiany w organizacji szkół na terenie gminy Leśniowice polegające na utworzeniu Zespołu Szkół w Rakołupach oraz likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Jednocześnie Wójt Gminy tworząc pierwszy projekt organizacji szkół zapewnił dalej utrzymać działalność wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Leśniowice o charakterze publicznym a także zapewniał równe traktowanie wszystkich nauczycieli oraz ich zatrudnienie. Wypracowany nowy projekt powoduje, że nie wszystkim nauczycielom gwarantuje się pracę w szkołach na terenie gminy Leśniowice. Wypracowany projekt został wysłany do zaopiniowania do Rad Pedagogicznych oraz Rady Rodziców.

 


oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>