Strona Główna>>>

 

Spotkanie dotyczące zakładania grup producenckich


 

                 W dniu 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Leśniowicach odbyło się spotkanie dot. zakładania plantacji roślin energetycznych, budowy biogazowni oraz zakładania grup producenckich. W spotkaniu udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan January Miłaczewski i Pan Waldemar Warchulski przedstawiciele Rajskiej Krainy z Motycza oraz rolnicy z terenu gminy.
            Przedstawiciele Rajskiej Krainy z Motycza przedstawili argumenty przemawiające za zakładaniem grup producenckich oraz inwestowaniem w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza w budowę biogazowni. Przekonywali, że żaden rolnik nie zrealizuje samodzielnie takiej inwestycji jak budowa biogazowni, natomiast we współdziałaniu z innymi, powołując grupę producencką, można zrealizować taką inwestycję. Należy wspomnieć, że założenie i działalność grup producenckich oraz realizacja inwestycji polegających na budowie biogazowni jest wspierana ze środków unijnych i krajowych. Dla przykładu biogazownia o mocy 1 MW wymaga ok. 500-700 ha pola i kosztuje średnio 13-15 mln zł. Warto pamiętać, że oprócz wartości energetycznych biogazownie spełniają ważną rolę ekologiczną.

Z tych też względów koncepcja budowy biogazowni oraz zakładania grup producentów rolnych roślin energetycznych warta jest wzięcia pod uwagę.oprac. Grzegorz Dudczak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>