Strona Główna>>>

 

Spotkanie informacyjne z EFS


 

     


 

           W dniu 29 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Regionalny Ośrodek EFS w Chełmie. 

Pracownicy Regionalnego Ośrodka EFS w Chełmie zapoznali uczestników z konkursami w ramach PO KL – PD na rok 2012, dzięki którym można pozyskać dodatkowe środki na prowadzenie szkół, stowarzyszeń czy innych podmiotów. Następnie odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników zachęcając przy tym do udziału w konkursach.

        W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół z terenu gminy Leśniowice,  Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, przedstawiciele zespołów śpiewaczych „Rakołupianki” i „Kumowianki”, a także przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejsckich, Związku Emerytów i Rencistów, Koła Tkackiego, instruktor świetlicy w Rakołupach, pracownik Gminnej Publicznej Biblioteki w Leśniowicach oraz pracownicy Urzędu Gminy.

 

oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>