Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     


W dniu 4 stycznia 2012 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, Wójt oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady Wójt Gminy przekazał kierownikom uchwały podjęte podczas obrad sesji Rady Gminy Leśniowice odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r., zobowiązując do ich realizacji. Ponadto kierownicy zgłosili propozycje do Planu Pracy Kierownictwa na rok 2012.

Na zakończenie omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 

 

oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>