Strona Główna>>>

 

Spotkanie z młodzieżą

 

     


 

W dniu 1 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się spotkanie młodzieży z Leśniowic z Panem  Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice. Spotkanie odbyło się z inicjatywy młodzieży, która zapoznała Wójta ze swoimi pomysłami na zagospodarowanie budynku po byłej restauracji w Politówce. Wójt Gminy zachęcił młodzież nie tylko do samych spotkań ale do szerszej działalności m. in. do organizowania imprez sportowych i kulturalnych dla  miejscowej społeczności. Zachęcił do przeglądania różnych stron internetowych z konkursami celem napisania wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i nagłaśniającego w którym napisaniu pomogą pracownicy gminy. Po spotkaniu na potrzeby spotkań młodzieży zostały przekazane 2 stoliki i pojemnik na odpady komunalne. Spotkanie zakończyło się wyłonieniem lidera tej grupy, którym został Artur Kiełbasa.

 

oprac. Monika Durko


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>