Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     


 

W dniu 30 stycznia 2012 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Wójt Gminy Leśniowice oraz kierownicy i pracownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady Wójt przekazał kierownikom interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas obrad sesji Rady Gminy Leśniowice odbytej w dniu 26 stycznia 2012 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówione zostały ponadto wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>