Strona Główna>>>

 

Spotkanie Świąteczno - Noworoczne w Rakołupach

      

      

      

      

                  W dniu 28 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie Świąteczno- Noworoczne.

            W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Firmy Chevron - Pani Grażyna Bukowska, Pani Nina Różańska, Pan Haymish Paul z małżonką, Pan Andrzej Ułanowicz oraz Pan Mirosław Wesołowski Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes Zarządu PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes BS w Leśniowicach, Pani Anna Mirzwa Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach, Pani Irmina Juśkiewicz - Bartnik Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, Pani Agnieszka Lis Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Piotr Deniszczuk Prezes Powiatowego Zarządu PSL w Chełmie, Pan Adam Gwizdała prezes firmy Praktibut, Pan Tomasz Wiglusz z Firmy Nafta Poszukiwania Nafty i Gazu, prezesi i właściciele instytucji oraz przedsiębiorstw współpracujących z gminą, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich oraz pracownicy urzędu gminy.

            Uroczystość rozpoczęła się jasełkami w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach. Następnie Panie z Zespołu Śpiewaczego „Rakołupianki” uświetniły spotkanie wykonując przepiękne kolędy.

            Nie zabrakło także wspólnej modlitwy, którą poprowadzili: ks. Andrzej Walencik, ks. Andrzej Pyter oraz ks. Jacenty Sołtys, a następnie wszyscy podzielili  się opłatkiem.

Zabierając głos Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice powitał gości, a następnie podsumował działalność i zadania realizowane przez gminę w mijającym roku oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Na zakończenie Wójt złożył serdeczne życzenia na nadchodzący Nowy 2013 Rok oraz wręczył statuetki i kwiaty dla firmy Chevron Polska oraz dla Pana Franciszka Lubasia Prezesa Banku Spółdzielczego w Leśniowicach dziękując za owocną współpracę i wsparcie finansowe podejmowanych przez gminę działań.

            Do życzeń dołączył się także w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana Pan Sławomir Niepogoda przekazując list okolicznościowy na ręce Pana Wójta.

            Kolejnym punktem uroczystości był występ Zespołu „Metamorfoza” z Białopola pod kierunkiem Pana Krzysztofa Soroki oraz Zespołu Muzycznego z Leśniowic pod kierownictwem Pana Kornela Matczuka.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze przy wspólnym śpiewaniu.

 oprac. Monika Durko

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>