Strona Główna>>>

 

Spotkanie z radymi i sołtysami

 

     


 

W dniu 23 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z radnymi oraz sołtysami z terenu gminy. Na początku Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przedstawił projekt reformy oświatowej oraz jej poszczególne etapy. Poinformował zebranych o kompromisie jaki udało się wypracować w Szkołach Podstawowych w Rakołupach, Teresinie oraz Leśniowicach a także o negatywnych opiniach do projektów reformy przez Szkołę Podstawową w Sielcu oraz Publiczne Gimnazjum
w Sielcu. Zapewnił także, że w pierwszym projekcie reformy chciał, by wszystkie szkoły mogły istnieć i funkcjonować na takich samych zasadach. Jednakże po negatywnych opiniach placówek z miejscowości Sielec musiał zostać wypracowany nowy model reformy. Następnie Wójt zaprezentował na jakich zasadach będzie funkcjonować stowarzyszenie powołane w celu prowadzenia placówek oświatowych na terenie gminy. Po tak zaprezentowanej sytuacji zgromadzeni radni i sołtysi przeprowadzili dyskusję na ten temat. Ostateczna decyzja na temat rozpoczęcia procesu zmian w oświacie zapadnie podczas obrad najbliższej sesji Rady Gminy Leśniowice.oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>