Strona Główna>>>

 

Spotkanie w sprawie podziału Gminy Leśniowice na stałe obwody głosowania

      


W dniu 13 grudnia 2012 r. Wójt Gminy Leśniowice w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie podziału Gminy Leśniowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych spotkał się z radnymi i sołtysami z terenu sołectw wchodzących w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 obejmującej sołectwa: Poniatówka, Wygnańce, Teresin i Sarniak.

Obowiązek  podziału Gminy Leśniowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych jest konsekwencją podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalone uchwałą Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Leśniowice z dnia 20 września 2012 r.

Przedłożony projekt podziału odzwierciedla dotychczas obowiązujący  wprowadzony w 2009 roku podział Gminy Leśniowice na obwody głosowania ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych. Zmianę jaką proponowało się wprowadzić była siedziba OKW Nr 1, jednak podczas spotkania, większość zdecydowanie opowiedziała się, by siedziba komisji pozostała w świetlicy  wiejskiej w Poniatówce, gdzie była od lat.

 

oprac. Joanna Jabłońska

       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>