Strona Główna>>>

 

VI Forum Edukacyjne

      

      

      

              W dniu 11 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się VI Forum Edukacyjne. Organizatorami Forum byli: Wójta Gminy Leśniowice oraz Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. Ewarysta Stobnickiego w Chełmie. W Forum udział wzięli:: Pan Wiesław Kostrobała w imieniu Pana Józefa Zająca Senatora RP, Pan Franciszek Świstowski – Wiceprezes ChST wraz z członkami stowarzyszenia, Pani Halina Staniuk jako przedstawiciel Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, emerytowani i obecni dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych: w Rakołupach, w Teresinie, w Leśniowicach, w Sielcu oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu. 

Zaproszonych gości powitał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który wyraził wdzięczność za przybycie na VI Forum Edukacyjne. Następnie podziękowań byłym pedagogom za poświęcenie i okazaną pomoc oraz Panu Franciszkowi Świstowskiemu za pomysł zorganizowania Forum. Ponadto Wójt Gminy życzył obecnym nauczycielom, aby w pracy odnajdywali życiowe spełnienie, satysfakcję i zadowolenie.

Po przemówieniu nadszedł czas na prezentacje multimedialne. Pierwszą o historii gminy Leśniowice przedstawiła Pani Justyna Oliwiak. Potem kolejno wstępowali: Pani Anna Kowal z prezentacją historii Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pani Diana Cichocka z prezentacją historii Szkoły Podstawowej w Teresinie, Pani Katarzyna Kamińska z prezentacją historii Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Bożena Dąbrowska z prezentacją historii Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Pani Agnieszka Rosochacka z prezentacją historii Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Następnie ze swoim referatem na temat początków oświaty w Polsce wstąpił Pan Franciszek Świstowski. Po wstąpieniu Pana Świstowskiego nadszedł czas na chwile refleksji i wspomnień, które przedstawił Pan Adolf Dobosz.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Leśniowice podziękował wszystkim za wstąpienia „które były dla nas dwiema lekcjami, pierwsza o historii szkolnictwa w naszej gminie, a druga o początkach oświaty w Polsce”. Zachęcił również wszystkich do pozostania jeszcze na forum na chwile wspomnień, refleksji i dalszy poczęstunek.        

Ponadto podczas forum można było obejrzeć kroniki oraz starą dokumentację wszystkich szkół z terenu gminy Leśniowice.

Honorowy Patronat nad Forum objął Senator Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Józef Zając oraz Starosta Chełmski Paweł Ciechan.oprac. Justyna Oliwiak

       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>