Strona Główna>>>

 

Narada kierownictwa urzędu

      


W dniu 7 grudnia 2012 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady rozpatrzono Informację z realizacji zadań w roku 2012 poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych urzędu oraz Informację z organizacji Spotkania Świąteczno – Noworocznego.

Ponadto zgłoszono propozycje do Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice oraz  stałych komisji Rady Gminy Leśniowice na rok 2013.

Na posiedzeniu wypracowane zostały również materiały pod XVIII obrady sesji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 28 grudnia 2012 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>