Strona Główna>>>

 

Promocja książki Pana Krzysztofa Kołtuna

      

      


W dniu 1 grudnia 2012 r. w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie odbyła się promocja książki Pana Krzysztofa Kołtuna pt. „Wołyńska Litania” oraz XXX-lecie jego pracy jako Animatora Kultury Kresowej i Poety. W spotkaniu udział wzięli licznie przybyli goście, związani z kresami i ziemią wołyńską, poeci i Wołyńscy Śpiewacy. Wśród zaproszonych gości z naszej gminy uczestniczyły panie z Zespołu Śpiewaczego „Sielanki” z Sielca, Pani Diana Cichocka poetka współpracująca z Panem Kołtunem w Grupie Literackiej oraz Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem laudacji jubilata oraz fragmentów jego książki. Następnie Jubileusz swoim występem uświetniła Mazowiecka Kapela z Leopoldowa, Zespół Śpiewaczy „Okopianki” z Okop oraz Zespół Śpiewaczy „Sielanki” z Sielca. Podczas uroczystości można było także posłuchać niektórych wierszy w wykonaniu córki Jubilata Karoliny Kołtun. Na ręce Pana Krzysztofa złożono szereg życzeń, gratulacji i kwiatów. Przybyli goście mogli także podziwiać wystawy kresowe i autorskie przygotowane przez Pana Kołtuna.

        Serdecznie gratulujemy Panu Krzysztofowi dotychczasowych osiągnięć i życzymy kolejnych jubileuszy oraz twórczych poszukiwań.


oprac. Monika Durko

       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>