Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego "Astra" Leśniowice

      


        W dniu 27 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice obyło się posiedzenie Zarządu Klubu Sportowego „ASTRA”. Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Prezes Klubu, który powitał wszystkich obecnych. Podczas posiedzenia podsumowano rozgrywki rundy jesiennej sezonu 2012/2013 przez trenerów poszczególnych drużyn. Następnie rozpatrzono deklaracje przystąpienia do Klubu Pana Jacka Stańkowskiego oraz Pani Justyny Oliwiak-Banaś, przyjmując ich w poczet członków Klubu.

Podczas posiedzenia ustalano termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 12 grudnia 2012 r. na godzinę 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice oraz zatwierdzono materiały na Walne Zebranie. Po krótkiej dyskusji Pan Wiesław Radzięciak Prezes klubu podziękował za przybycie i zakończył posiedzenie.


       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>