Strona Główna>>>

 

Spotkanie partnerów projektu pn. "Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym"

      


        W dniu 27 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice  odbyło się  spotkanie partnerów projektu ,,Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina, Działanie 1.2. Rozwój Turystyki,

    W związku z otrzymaną w dniu 26 listopada 2012 r. informacji od Wspólnego Sekretariatu Technicznego dofinasowania na realizację projektu ,,Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym”, Gmina Leśniowice (lider Projektu), zaprosił partnerów Projektu (Gminę Żmudź, Wojsławice, Dorohusk, Huszcza oraz Lokalną Grupę Działania „Ziemi Chełmskiej) na spotkanie organizacyjne w spawie omówienia zagadnień wiązanych z podpisaniem umowy oraz przygotowania procedur związanych z rozpoczęciem wdrażania projektu.

       Po oficjalnym przywitaniu przybyłych na spotkanie przedstawicieli partnerskich gmin, Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak oficjalnie odczytał pismo informujące o przyznaniu dofinasowania w wysokości 2 605 970, 31  EURO na realizację zadań projektowych zaplanowanych w w/w projekcie.

         Nie ukrywając zadowolenia z otrzymanej informacji, Pan Wiesław Radzięciak zaznaczył, że to dopiero początek drogi do otrzymania dofinasowania. Zauważył, ze czeka nas jeszcze wiele pracy, aby spełnić wymogi formalne do zawarcia umowy. Na potwierdzenie swych słów, przytoczył partnerom, zalecenia WST dotyczące konieczności dokonania uzupełnień i wyjaśnień, sporządzenia korekty wniosku aplikacyjnego oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie do 28 grudnia 2012 r . Po zapoznaniu się z treścią dokumentu, wszyscy partnerzy zgodnie stwierdzili, że ze względu na krótki okres realizacji oraz skomplikowane procedery Programu, koordynowanie działań związanych z przygotowaniem wszystkich dokumentów oraz pilotowaniem czynności prowadzących do sfinalizowania  działań  niezbędnych  do podpisania umowy, należy zlecić firmie zewnętrznej związanej z przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego. Realizację w/w zadań postanowiono powierzyć  firmie  DiR z Zamościa.  

    Po omówieniu w/w zagadnień, kolejna  część spotkania poświęcona była omówieniem spaw związanych z przygotowaniem partnerów do realizacji zadań inwestycyjnych pod względem spełnienia wymogów formalno-prawnych (posiadania niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń i decyzji). Partnerzy zgodnie stwierdzili, że posiadają wszystkie niezbędne pozwolenia i nie mam żadnych przeszkód prawnych do realizacji inwestycji ujętych w projekcie.

    Na zakończenie spotkania, Lider podziękował wszystkim za przybycie na spotkanie (szczególnie gorąco podziękował przedstawicielom gminy Huszcza- Partnera ze strony Ukraińskiej) oraz wyraził przekonanie, o dobrej współpracy na etapie dążenia do otrzymania dofinasowania jaki i zaangażowaniu w sprawaną realizację zadań projektowych w przyszłości. 

oprac. Maria Sadurska

         W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>