Strona Główna>>>

 

Narada dyrektorów szkół

 

     


 

W dniu 24 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. reformy oświaty na terenie gminy Leśniowice, któremu przewodniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Zespół wypracował ostateczną wersje reformy oświatowej na terenie gminy Leśniowice zakładającą likwidację Szkoły Podstawowej w Sielcu, Szkoły Podstawowej
w Rakołupach oraz likwidację Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Ponadto Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury zapoznała dyrektorów z kalendarzem imprez sportowo – kulturalnych na rok 2012.


oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>