Strona Główna>>>

 

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice

 

     


 

        W dniu 23 stycznia 2012  roku w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice, na którym radni zapoznali się z planami pracy na 2012 rok:

        - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

        - Samorządowego Ośrodka Kultury,

        - Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach,

        - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Do przedłożonych planów komisje nie wniosły uwag i zaopiniowały je pozytywnie.oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>