Strona Główna>>>

 

Zebranie z Radą Rodziców


      


W dniu 21 listopada 2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się zebranie z Radą Rodziców, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Iwona Kesler Skarbnik Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

         Na wstępie Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu powitał przybyłych  oraz przedstawił porządek obrad. Zebranie zorganizowano w celu zaopiniowania tekstu jednolitego Statutu Publicznego Gimnazjum w Sielcu, przedstawienie i uchwalenie planu wychowawczego szkoły oraz przedstawienie i uchwalenie programu profilaktyki z elementami pro zdrowotnymi.

        Ponadto poruszano inne kwestie dotyczące funkcjonowania Publicznego Gimnazjum m.in. sprawę dojazdu dzieci ze szkoły do domu oraz kwestię dni wolnych od nauki.

    Pan Wiesław Radzięciak  Wójt Gminy w swoim wystąpieniu przedstawił istotę przeprowadzanej reformy oświatowej oraz dalsze plany dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Leśniowice.

       Pani Iwona Kesler ze strony Stowarzyszenia podtrzymała deklarację o dalszym przejmowaniu do prowadzenia pozostałych szkół na terenie gminy oraz chęć współpracy w sprawach oświatowych pomiędzy Stowarzyszeniem, a władzami samorządowymi.

            Na zakończenie spotkania Dyrektor podziękował wszystkim za przybycie.

 

oprac. Iwona KeslerW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>