Strona Główna>>>

 

Kierownictwo


      


W dniu 20 listopada 2012 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy przekazał kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XVII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 15 listopada 2012 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


 

oprac. Agnieszka RaczyńskaW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>