Strona Główna>>>

 

Spotkanie z nauczycielami


      

W dniu 12 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu projektowego oraz kadry pedagogicznej zatrudnionej do prowadzenia zajęć w ramach  projektu „Indywidualizacja szansą na sukces” realizowanych ze środków  POKL, Poddziałanie 9.1.2” .

         Podczas spotkania omówiono  przebieg realizacji zadań  zrealizowanych w miesiącu październiku br. Omówiono przebieg realizacji działań w poszczególnych placówkach oświatowych biorących udział w projekcie zgodnie z zaplanowanym Harmonogramem zatwierdzonym przez IP.

            Omówiono plan zadań do realizacji w przyszłym okresie sprawozdawczym tj. do końca 2012 roku.

 

oprac. Justyna OliwiakW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>