Strona Główna>>>

 

Gminne Obchody Święta Niepodległości


      

      

      

      

      

      W dniu 11 listopada 2012 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim, Rakołupach i Majdanie Leśniowskim. W kościele w Kumowie Plebańskim odbyła się także część artystyczna w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku na placu zgromadzeń w Leśniowicach. W spotkaniu  udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Bogdan Barcicki przedstawiciel PKS w Chełmie, ks. Andrzej Pyter Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice,  Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość otworzył Pan Jarosław Smalej, który prowadził Gminne Obchody Święta Niepodległości. Następnie wprowadzono sztandary: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach, Publicznego Gimnazjum w Sielcu i szkół podstawowych w Leśniowicach, Rakołupach, Teresinie i odśpiewano hymn narodowy.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie okolicznościowe Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, w którym podkreślił, że 11 Listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej małej Ojczyzny, a także naszej gminy Leśniowice – powiedział wójt. Następnie głos zabrał Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, który pogratulował władzom gminy tak uroczystego świętowania tego szczególnego dla Polski i Polaków dnia i podtrzymywania tradycji oraz życzył zgromadzonym realizacji podejmowanych zamierzeń we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Po wystąpieniach Pan Jarosław Smalej odczytał uroczysty Apel Poległych, podczas którego rozlegał się dźwięk werbla. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku przez władze gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Stefanem Prokopem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Wieńce złożyły także delegacje zaproszonych gości: Powiatu Chełmskiego na czele z Panem Henrykiem Gołębiowskim Sekretarzem Powiatu, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Chełmie na czele z Panem Bogdanem Barcickim. Przed pomnikiem symboliczne znicze zapaliły delegacje ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum. Uroczystość swoim występem uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierunkiem Pana Feliksa Suchory.

Gminne Obchody Święta Niepodległości zakończył koncert pieśni patriotycznych przeplatany recytacją wierszy w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierownictwem Pani Barbary Parki oraz Pana Kornela Matczuka.

Na zakończenie Pan Jarosław Smalej  podziękował wszystkim obecnym za udział w tak ważnej dla wszystkich Polaków uroczystości.

 

oprac. Monika DurkoW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>