Strona Główna>>>

 

Pamiętamy


      

      


W dniu 2 listopada 2012 r. władze gminy Pan Wiesław Radzięciak  Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach jak co roku odwiedzili groby zmarłych mieszkańców naszej gminy, pochowanych na cmentarzach w Kumowie Plebańskim Majdanie Leśniowskim, Rakołupach i Wojsławicach.

W tym roku pożegnaliśmy 47 mieszkańców naszej gminy. Wśród nich znaleźli się zasłużeni działacze samorządowi, polityczni, rolnicy, działacze kultury, młodzi mieszkańcy między innymi: Marian Kaspruk wieloletni sołtys wsi Janówka, członek PSL, pracownik Gminnej Spółdzielni, Zygmunt Szczepanik wieloletni Komendant Posterunku w Leśniowicach, Władysława Taras jedna z założycielek i członkini Zespołu Śpiewaczego „Sielanki”, Jacek Żydek młody rolnik wieloletni działacz PSL, Janusz Józefek pracownik Wiejskiego Domu Kultury, członek OSP w Kumowie Plebański, Krzysztof Stećko wieloletni sołtys wsi Nowy Folwark czy choćby Krzysztof Rębisz młody mieszkaniec Majdanu Leśniowskiego.

Święto Zmarłych to czas wyjątkowy, który skłania nas do zadumy i refleksji o przemijaniu, ale także wspomnień związanych z ludźmi, których nie ma już między nami. Niech modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci.

Niech spoczywają w pokoju!

oprac. Jacek StańkowskiW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>