Strona Główna>>>

 

Spotkania sołeckie

 

     


 

W dniu 22 stycznia 2012 r. odbyły się zebrania sołeckie miejscowościach Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Kasiłan, Dębina, Sielec. Zebraniom przewodniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice. W pierwszym zebraniu, które odbyło się w budynku po Szkole Podstawowej w Kumowie Plebańskim według listy obecności udział wzięło 25 osób. Na początku zebrania Wójt Gminy Leśniowice przedstawił obecną sytuację oświaty oraz zapoznał z  przeprowadzaną reformą w oświacie na terenie gminy Leśniowice. Pierwszy projekt zakładał prowadzenie wszystkich placówek przez stowarzyszenie dzięki czemu zapewniał równe potraktowanie szkół oraz zaproponowanie takich samych warunków pracy i płacy nauczycieli. W związku z negatywnymi opiniami Rad Rodziców oraz Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu do w/w projektu reformy wypracowany został kolejny projekt zakładający likwidację Szkoły Podstawowej w Rakołupach i Teresinie i prowadzenie ich przez Stowarzyszenie oraz likwidację Szkoły Podstawowej w Sielcu i umożliwienie kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Leśniowicach. Po zaprezentowaniu takiego modelu reformy odbyła się burzliwa dyskusja na temat proponowanych zmian.

Kolejne zebranie odbyło się w Publicznym Gimnazjum w Sielcu, w którym według listy obecności udział wzięło 36 osób. Podobnie jak na pierwszym zebraniu Wójt Gminy zapoznał z projektem reformy. Przestawił także wyniki wielokrotnych rozmów na ten temat z nauczycielami placówek w Sielcu. Zapewnił także, że reforma oświatowa na terenie gminy musi zostać przeprowadzona z uwagi na sytuację finansową gminy. Podczas dyskusji rodzice stwierdzili, że są za przejściem placówek pod stowarzyszenie i pytali Wójta co mają zrobić skoro nauczyciele nie wyrażają na to zgody. Zapowiedzieli także, że zorganizują we wtorek zebranie rodziców i podejmą w tej kwestii decyzję. W związku z powyższym Wójt obiecał, że jeśli do Urzędu Gminy Leśniowice przed planowaną sesją Rady Gminy Leśniowice wpłynie nowa opinia zostanie przedłożona radnym, przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie.


oprac. Justyna Oliwiak


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>