Strona Główna>>>

 

Spotkanie z firmą Chevron


      W dniu 24 października 2012 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice wspólnie z firmą Chevron Polska Energy Resources Sp. z o. o. reprezentowaną przez Panią Grażynę Bukowską oraz Panią Ninę Różańską. W spotkaniu udział wzięli Pani Małgorzata Sapiecha Wójt Gminy Kraśniczyn, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, radni oraz sołtysi z miejscowości Horodysko, Rakołupy i Bończa Kolonia.

           Podczas spotkania przedstawiciel firmy Chevron poinformował o rozpoczęciu robót szczelinowania na otworze poszukiwawczym Grabowiec 6 w miejscowości Horodysko.

         Następnie uczestnicy spotkania udali się na plac budowy do miejscowości Horodysko, celem zapoznania się z w/w robotami na wiertni.

 

oprac. Mirosław KusikW przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>