Strona Główna>>>

 

Ślubowanie klas pierwszych


      

      

      


 

W dniu 23 października  2012 roku w Szkole Podstawowej w Leśniowicach i Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia. W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Wiesława Adamczuk wz. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkół.

Uroczystość w Szkole Podstawowej w Leśniowicach rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu dzieci klas pierwszych, którą przygotowały pod opieką wychowawczyni Pani Ewy Kaluźniak. Następnie pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając sumiennie wykonywać swoje obowiązki oraz dbać o dobre imię szkoły. Potem głos zabrała Pani Dyrektor, która życzyła wszystkim pierwszakom dużo sukcesów, bardzo dobrych ocen i wzorowego zachowania. „Mam nadzieję, że będziecie chlubą tej szkoły” -  powiedziała  Pani Dyrektor, która  każdego z uczniów pasowała na ucznia i tym samym przyjęła do społeczności Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Leśniowicach. 

Do życzeń dołączył się także Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powiedział „pamiętajcie  o obowiązkach ucznia, czyli o nauce, poszanowaniu innych oraz o pomocy słabszym, a także słuchajcie Waszych nauczycieli, którzy służą Wam zawsze pomocą i dobrą radą”.

Uroczystość nie obyła się bez niespodzianki dla pierwszoklasistów w postaci upominków przygotowanych przez starszych kolegów i koleżanki oraz Wójta Gminny Leśniowice. Po ceremonii rodzice pierwszoklasistów zorganizowali słodki poczęstunek podczas którego uczniowie świętowali ten szczególny dzień.

Tegorocznymi pierwszoklasistami Szkoły Podstawowej w Leśniowicach zostali:

·               Bartłomiej Dobosz

·               Jakub Golecki

·               Paulina Łopuszyńska

·               Patrycja Łukowiec

·               Aleksandra Michalewska

·               Kacper Nowak

·               Oliwier Pilipczuk

·               Sylwia Rogalska

·               Wiktoria Saczko

·               Alan Sowa

·               Jakub Śliwiński

·               Adrian Zieliński

Uroczystość w Szkole Podstawowej w Sielcu rozpoczęła Pani Wiesława Adamczuk wz. Dyrektora szkoły, która powitała wszystkich obecnych gości i życzyła wszystkim pierwszakom dużo sukcesów i bardzo dobrych wyników w nauce. Następnie pierwszaki zaprezentowały część artystyczną, którą przygotowały pod opieką wychowawczyni Pani Beaty Zgórskiej oraz wykonały szereg zadań sprawdzających ich przygotowanie do nowej roli ucznia. Po zdanym pomyślnie egzaminie nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości, gdzie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając sumiennie wykonywać swoje obowiązki oraz dbać o dobre imię szkoły. Do życzeń dołączył także Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który mówił o przestrzeganiu obowiązków ucznia o nauce oraz o słuchaniu nauczycieli, którzy służą Wam zawsze pomocą i dobrą radą.

Tradycją szkoły  jest wręczanie upominków przygotowanych przez starszych kolegów i koleżanki. I w tym roku tradycji stało się zadość. Pierwszoklasiści otrzymali prezenty nie tylko od społeczności uczniowskiej, ale także od Wójta Gminny Leśniowice, który obdarował ich przyborami szkolnymi oraz od Rady Rodziców.

Tegorocznymi pierwszoklasistami Szkoły Podstawowej w Sielcu zostali:

·               Nikola Bajko

·               Hubert Bednarski

·               Patrycja Dyć

·               Wiktoria Dyć

·               Dominik Grusza

·               Oliwia Hałaj

·               Klaudia Jachimczak

·               Angelika Jołtuch

·               Karol Koszelny

·               Wiktoria Mich

·               Kacper Okoń

·               Paulina Rozwód

·               Weronika Staniuk

·               Sebastian Tukiendorf

·               Tomasz Woźnyj

        Wszystkim pierwszoklasistom składamy serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji w zdobywaniu wiedzy, a czas, który spędzą w szkole był miły i radosny oraz owocny w wiedzę.

 

oprac. Monika Durko
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>