Strona Główna>>>

 

Posiedzenie komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leśniowice zarządzonych na dzień 21 października 2012 r.


      


W dniu 16 października 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sielcu powołanych  do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Leśniowice, zarządzonych na dzień 21 października 2012 r. 

Posiedzenie otworzyła Pani Joanna Jabłońska Pełnomocnik Wyborczy Wójta Gminy, która po przywitaniu wszystkich obecnych, omówiła cel spotkania.

Następnie Pani Anna Leszczyńska z Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie przeprowadziła szkolenie członków komisji dotyczące przeprowadzenia głosowania w dniu wyborów oraz ustalenia wyników głosowania w myśl przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z późn. zm.).

Ponadto obwodowa komisja ustaliła zadania do dnia wyborów, w tym:

1)      przygotowanie lokalu wyborczego;

2)   wyznaczenie osób do odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy, protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

 

 

oprac. Joanna Jabłońska

 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>