Strona Główna>>>

 

Dzień Edukacji Narodowej


      

      

      

 

        W dniu 15 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach: Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu naszej gminy, oraz rodzice i uczniowie szkoły w Teresinie.

        Uroczystość otworzył Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie, który przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość. Następnie Pani Agnieszka Raczyńska w swoim wystąpieniu złożyła najlepsze życzenia, oraz owocnej współpracy i wzajemnej życzliwości w realizacji zadań oświatowych.

           Następnie wystąpienie okolicznościowe wygłosił Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, składając serdeczne podziękowania za trud wykonywanej pracy, a także życząc wielu sukcesów na niwie zawodowej, jak również powodzenia w życiu osobistym. Wójt Gminy podziękował również za zrozumienie i pomoc w prowadzonej reformie oświaty, oraz podkreślił ideę jej przeprowadzenia, której zwieńczeniem jest utrzymanie dotychczasowej sieci szkół na terenie gminy.  Wójt w swoim wystąpieniu, zwrócił również uwagę na możliwości, jakie stwarza gmina by ułatwić realizację stawianych przed nią zadań.

            Następnie Pan Wiesław Radzięciak wręczył nagrodę Wójta Gminy Leśniowice Pani Katarzynie Kamińskiej za dobre wyniki w nauczaniu uczniów, pracę z uczniami zdolnymi oraz wzorowe przygotowywanie uroczystości szkolnych i środowiskowych, a także właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

            Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną w wykonaniu uczniów z Szkoły Podstawowej w Teresinie.oprac. Justyna Oliwiak

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>