Strona Główna>>>

 

VI Rakołupskie spotkania z kulturą i sztuką ludową połączone z otwarciem świetlicy w Horodysku oraz podsumowaniem prac badawczych prowadzonych przez firmę Chevron


      

      

      

      

      

      

      

      


 

W dniu 7 października 2012 r. w świetlicy w Horodysku odbyły się VI Rakołupskie spotkania z kulturą i sztuką ludową połączone z uroczystym otwarciem świetlicy w Horodysku oraz podsumowaniem prac badawczych prowadzonych przez firmę Chevron Polska. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele Chevron Polska Pan John Claussen Country Manager Chevron Polska, Pan Ryan Genyk, Pan Dariusz Rożnowski, Pani Nina Różańska, Pani Grażyna Bukowska, Pani Krystyna Radomska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, ks. Andrzej Walencik Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pan Adam Hałas inspektor nadzoru robót, Pan Jarosław Dybkowski wykonawca remontu świetlicy w Horodysku, radni, sołtysi, zespoły śpiewacze z terenu gminy, twórcy ludowi, sympatycy folkloru i tradycji ludowych, nauczyciele i społeczność szkolna oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi do wyremontowanej świetlicy oraz poświęceniem budynku przez księdza Andrzeja Walencika proboszcza parafii w Rakołupach. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który powitał wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu podkreślił tradycję organizacji Rakołupskich Spotkań z Kulturą i Sztuką Ludową, a także omówił pozytywną współpracę naszej gminy z firmą Chevron Polska, której podziękował za finansowe wsparcie podejmowanych przez nas działań m.in. za wyremontowanie i odnowienie świetlicy w Horodysku. Głos zabrali także zaproszeni goście Pan John Claussen oraz w imieniu Starosty Chełmskiego Pani Krystyna Radomska.  

Kolejnym punktem programu było omówienie przez Pana Ryana Genyk i Pana Dariusza Rożnowskiego w formie prezentacji multimedialnej działalności Firmy Chevron związanej z badaniem obecności złóż gazu łupkowego w miejscowości Horodysko, przedstawienie informacji o dotychczas przeprowadzonych pracach oraz o dalszych planach badawczych.

Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach przedstawiająca tradycje związane z domem.

Podczas uroczystości odbyły się również konkursy sprawnościowe, w których aktywnie uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli. Zwycięscy konkursów otrzymali pamiątkowe nagrody rzeczowe.

Podczas uroczystości można było obejrzeć występy Zespołu „Rakołupianki” z Rakołup, Zespołu Muzycznego z Leśniowic oraz Zespołu „Koral” z sąsiedniej gminy Kamień. Nie zabrakło także prac twórców ludowych z naszej gminy, tj.: rzeźby Pana Stanisława Kosiarza, tkactwa i ciasta Pań z KGW w Sarniaku, biżuterii Pani Haliny Skowron, wyrobów z wosku Pani Anny Zielińskiej, serwetek i pierogów z kaszą Pani Marii Dziedzic, stroików jesiennych Pań ze świetlicy w Rakołupach oraz ciasta Pani Elżbiety Łuczkiewicz.

 

oprac. Monika Durko

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>