Strona Główna>>>

 

Spektakle dla uczniów

 

     


 

W dniu 23 września 2012 r. uczniowie szkół podstawowych w Leśniowicach, Teresinie, Rakołupach i Sielcu oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu obejrzeli spektakle poświęcone unikania zachowań nieprawidłowych oraz zagrożeń jakie z nich wynikają w zakresie przeciwdziałania przemocy, nadużywania alkoholu oraz używania środków odurzających.

I tak:

        - uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu obejrzeli spektakl pt. „Światełko w tunelu”

        - uczniowie ze szkół podstawowych klas I-II obejrzeli spektakl pt. „Przygody Kubusia”

        - uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI obejrzeli spektakl pt. „Internetowa pułapka”

       - uczniowie gimnazjum mieli okazję zapoznać się z historią chłopca, który przez swoje nieprawidłowe zachowanie             zaprzepaścił swoje marzenia pt. „Utracone marzenia”.

        Spektakle zorganizowane i sfinansowane zostały przez Wójta Gminy przy współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach.

 

 

oprac. Joanna Jabłońska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>