Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     


 

W dniu 26 września 2012 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady Pani Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy przekazała kierownikom interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XVI obrad sesji Rady Gminy Leśniowice odbytej w dniu 20 września 2012 r., zobowiązując do ich realizacji. Ponadto Sekretarz zleciła kierownikom przygotowanie wykazu pracowników, którzy powinni prowadzić metryczkę spraw oraz przypomniała o systematycznym prowadzeniu spraw w e-obiegu.  

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>