Strona Główna>>>

 

Szkolenie kadry pedagogicznej

 

     


W dniu 24 września 2012 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej zatrudnionej do prowadzenia indywidualnych zajęć z uczniami klas 1-3 zakwalifikowanych do realizacji projektu „Indywidualizacja szansą na sukces”
w ramach POLK,
Poddziałanie 9.1.2”.

Szkolenie przeprowadziła Pani Izabela Zawada z firmy „Remi”, od której Gmina Leśniowice zakupiła pomoce dydaktyczne do realizacji zadań w w/w projekcie.

Zajęcia z uczniami rozpoczną się od 1 października br. we wszystkich szkołach podstawowych. Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania.


oprac. Maria Sadurska 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>