Strona Główna>>>

 

"Mobilny Punkt Informacyjny"


 

     


 

       W dniu 21 września 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice zorganizowano dyżur doradcy/konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego w ramach tzw. „Mobilnego Punktu Informacyjnego”.

      Podczas dyżuru pracownik Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pani Jolanta Kosowska udzielała bezpłatnych informacji wszystkim, którzy byli zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego na realizacji zadań  z Funduszy Europejskich zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jak i krajowych Programów Operacyjnych funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

         Na specjalnie przygotowanym stoisku udostępnione zostały ulotki oraz materiały informacyjne poświęcone Funduszom Europejskim.

             Z usług konsultanta w tym dniu skorzystały 2 osoby.  

 

oprac. Maria Sadurska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>