Strona Główna>>>

 

XVI sesja VI kadencji Rady Gminy


 

     


 

W dniu 20 września 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się XVI obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas obrad przedłożone zostały: Informacja z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr IV/16/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie za 2011 rok i I półrocze 2012 r., Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r., Informacja z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 r. oraz Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:

        a)    zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2013 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104981 L Alojzów – Teresin od km 0+000,00 km do 1+183 km” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój;
        b)   zawarcia umów w celu realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 104981 L Alojzów – Teresin od km 0+000,00 km do 1+183 km” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój;
        c)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojsławice;
        d)   zmian w uchwale budżetowej na rok 2012;
        e)  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata  2012 – 2015;
        f)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśniowice, warunków i zasad korzystania z nich;
        g)   podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 Nowy podział na okręgi

 

oprac. Agnieszka Raczyńska
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>