Strona Główna>>>

 

Zebranie z rodzicami klas I


 

     


W dniu 19 września 2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się zebranie z rodzicami klas I, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego.

Na wstępie spotkania Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu powitał gości oraz przedstawił rodzicom nowozatrudnionych nauczycieli. Ponadto zapoznał rodziców z harmonogramem zajęć, szkolnym planem nauczania oraz zmianami jakie zaszły po zmianie organu prowadzącego.

Głos zabrała również Pani Violetta Olszak psycholog, która zachęcała rodziców do współpracy oraz poinformowała o zakładce na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Sielcu, gdzie będą zamieszczane materiały pedagoga szkolnego.

Wójt Gminy Leśniowice zapowiedział, że jesteśmy w lepszej szkole oraz że będziemy bacznie przyglądać zatrudnionym nauczycielom tak aby móc po roku wspólnie z rodzicami zdecydować kto się sprawdził.

Następnie Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego podziękowała rodzicom za złożone deklaracje oraz zaprosiła wszystkich chętnych do współpracy ze stowarzyszeniem.

 
oprac. Justyna Oliwiak

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>