Strona Główna>>>

 

Spotkanie informacyjne


 

     


W dniu 19 września 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Wiesław Radzięciak, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego oraz mieszkańcy gminy, u których realizowana będzie inwestycja pn. „Budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśniowice”.

Na spotkaniu omówiono sprawy związane z opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz technologią budowy.

Zgodnie z informacją uzyskaną od kierownika budowy prace związane z realizacją zadania zostaną rozpoczęte począwszy od dnia dzisiejszego. Zgodnie z umową przewidywany termin ukończenia inwestycji planowany jest na dzień 15 listopada 2012 r.

 
oprac. Maria Sadurska

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>