Strona Główna>>>

 

Kierownictwo

 

     W dniu 19 stycznia 2012 r. odbyło się kierownictwo, w którym udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady przedłożona została Informacja dotycząca reformy oświatowej prowadzonej w gminie – realizacja oraz zamierzenia kolejnych zadań.

Ponadto zaakceptowano Plan Pracy Kierownictwa oraz Plany Pracy na rok 2012:

        - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach,

        - Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach,

        - Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach,

        - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na zakończenie omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>