Strona Główna>>>

                 

Przebudowa drogi gminnej Nr 104972L Horodysko - Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00 

 

Projekt budowlano wykonawczy załącznik nr 8


 1. Część opisowa
 2. Plan sytuacyjno-wysokościowy: plan1 , plan2 , plan3.
 3. Profil podłużny
 4. Przekroje poprzeczne - konstrukcyjne
 5. Przekroje poprzeczne
 6. Przepust żelbetowy: a , b
 7. Szczegóły rozwiazań sytuacyjnych zjazdów do posesji:  a b
 8. Ściek odwadniający


   

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

  Strona Główna>>>