Strona Główna>>>

 

Monitoring przebudowy drogi gminnej

 

     

  

 

W dniu 23 maja 2011 r. Wójt Gminy Lesniowice Wiesław Radzięciak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Drogomirecki, Kierownik Referatu GKRiOŚ Pan Mirosław Kusik w obecności inspektora nadzoru Pana Janusza Dzika, przeprowadzili monitoring postępu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104972L Horodysko – Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Z przeprowadzonej wizyty wynika, że Wykonawca zgodnie z zaplanowanym harmonogramem realizuje zaplanowane w projekcie prace. Obecnie rozpoczęto prace polegające na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Po ich zakończeniu rozpoczną się prace wykończeniowe.

 

oprac. Maria Sadurska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>