Strona Główna>>>

 

Przebudowa drogi gminnej Horodysko – Ostrów Kolonia

 

  

 

 

W dnia 18 maja 2011 r. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z Mińska Mazowieckiego wykonawca robót pt. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 104972L Horodysko – Ostrów Kolonia od km 0+000,00 do km 0+558,00 - na całej długości przewidzianego w ramach inwestycji odcinka drogi wykonał: dolną warstwę podbudowy z gruntocementu, górną warstwę - podkład stabilizacyjny z kruszywa łamanego, oraz położył 213 mb cieku wodnego.

Do końca bieżącego tygodnia wykonawca planuje położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i rozpoczęcie prac wykończeniowych.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych inwestycja zostanie zakończono do końca czerwca br. tj. w czasie krótszym niż przewidziano w warunkach umowy.

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Wójt Gminy Leśniowice r. złożył wniosek o dofinansowanie  przedmiotowej inwestycji do Departamentu Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim   w Lublinie.

 

 

oprac. Maria Sadurska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>