Strona Główna>>>

 

Dzień Patrona Szkoły

 

     

     

 

 

W dniu 19 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyły się uroczystości związane z Dniem Patrona Szkoły.

Rozpoczęły się one od mszy świętej w kościele w Rakołupach, na którą udali się wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście.

Dalsze uroczystości odbywały się w szkole. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Nikolina Krzysiak wprowadziła poczet sztandarowy, następnie odśpiewany został hymn państwowy.

Głos zabrała Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły, która powitała zebranych i przedstawiła krótki rys historyczny szkoły.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę odgrywa szkoła i jej znaczące funkcjonowanie na terenie gminy.

Po przemówieniach delegacje szkoły i władz gminy złożyły kwiaty pod popiersiem generała Władysława Sikorskiego.

Część oficjalna zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły „Marsz, marsz Sikorski” i rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Barbary Skierewskiej, Pani Małgorzaty Kraczkowskiej i Pani Renaty Waryszak.

Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem.

 

Oprac. Anna Kowal

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>