Strona Główna>>>

 

Narada pracowników

 

       

 

W dniu 18 maja 2011 r. odbyła się narada zorganizowana przez Wójta Gminy, w którym, udział wzięli Sekretarz Gminy, Skarbnik oraz kierownicy i pracownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady przedłożona została Informacja z przeglądu stanu dróg gminnych po okresie zimowym, Informacja o stanie mienia komunalnego, Informacja z przebiegu Narodowego Spisu Powszechnego na terenie Gminy Leśniowice, Informacja o likwidacji skutków bezrobocia na terenie Gminy Leśniowice w 2010 r. oraz Informacja z realizacji budżetu gminy za I kwartał br. oraz zatwierdzono sprawozdania finansowe.

Ponadto przedłożone zostały informacje pracowników urzędu gminy z wykonywania swoich zakresów czynności tj. Pani Agnieszki Rykały, Pani Agnieszki Raczyńskiej oraz Pana Mirosława Kusika.

Na zakończenie omówione zostały sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>