Strona Główna>>>

 

Kumowianki najlepsze!

 

       

 

      

W dniu 15 maja 2011 r. w Chełmie odbył się Powiatowy Przegl±d Zespołów ¦piewaczych i Kapel Ludowych. Organizatorami imprezy było Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wojewódzki O¶rodek Kultury w Lublinie, Regionalny Zwi±zek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i Chełmski Dom Kultury.

W przegl±dzie udział wzięło 16 zespołów ¶piewaczych, jedna kapela oraz 8 solistów -¶piewaków. Nie zabrakło również naszych reprezentantek, czyli zespołów ¶piewaczych z terenu gminy Le¶niowice: „Kumowianek”, „Sielanek” i „Rakołupianek”.

Występy artystów oceniała komisja w składzie: Pan Marian Chyżyński muzykolog z Lublina, Pan Andrzej Sar muzyk z Wojewódzkiego O¶rodka Kultury w Lublinie i Pani Jolanta Pawlak Paluszek etnograf ze Starostwa Powiatowego w Chełmie.

W kategorii zespołów ¶piewaczych komisja przyznała I miejsce Zespołowi ¦piewaczemu „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, natomiast „Sielanki” i „Rakołupianki” zajęły równorzędne II miejsce.

W kategorii solistów ¶piewaków I miejsce zajęła Pani Franciszka Bydychaj z Zespołu ¦piewaczego „Sielanki” z Sielca.

Zespół ¦piewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego zwyciężaj±c w eliminacjach powiatowych weĽmie udział w eliminacjach Wojewódzkich Przegl±du Zespołów ¦piewaczych, czyli kolejnego etapu przed 45 Ogólnopolskim Festiwalem Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu.

Eliminacje wojewódzkie odbęd± się 29 maja br. w Lublinie. Naszym reprezentantkom życzymy powodzenia!

 

oprac. Malwina Stańkowska


W przypadku jakichkolwiek w±tpliwo¶ci napisz do nas

Strona Główna>>>