Strona Główna>>>

 

Posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
 

 


W dniu 21 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach.

Członkowie komisji opracowali Plan Pracy komisji wraz z preliminarzem wydatków na 2011 rok, w którym największą uwagę planują poświęcić na działania profilaktyczne, będące działalnością zapobiegawczą obejmującą całą gamę różnorodnych, zdrowotnych i społecznych zagrożeń związanych z używaniem substancji uzależniających.

Ponadto pozytywnie zaopiniowany został wniosek Szkoły Podstawowej w Leśniowicach o dofinansowanie wypoczynku podczas ferii zimowych oraz zaopiniowane zostały wnioski przedsiębiorców na sprzedaż napojów alkoholowych.


oprac. Joanna Jabłońska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>