Strona Główna>>>

 

IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Leśniowicach

 

       

      

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w Leśniowicach odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Leśniowicach.

W zjeździe uczestniczyli: Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Józef Sachadyn Pełnomocnik ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice.

Na zjeździe podsumowano działalność związku za 5-letnią kadencję, wytyczono kierunki pracy na nową kadencję oraz wybrano nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Leśniowicach, które ukonstytuowały się następująco:

Wiesław Radzięciak - Prezes

Waldemar Grudka - Wiceprezes

Ryszard Buk - Komendant Gminny

Edward Szkałuba - Sekretarz

Stefan Prokop - Skarbnik

Członkowie Zarządu - Antoni Pieczykolan, Mirosław Kot, Krzysztof Kowalczuk i Bogusław Winiarczyk

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego w składzie:

Lech Popielnicki - Przewodniczący

Mirosław Jakubiec - Sekretarz

Jerzy Zieliński - Członek

 

 

Oprac. Edward Szkałuba

 


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>