Strona Główna>>>

 

Konwent Wójtów Powiatu Chełmskiego

 

    

      

W dniu 27 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbył się Konwent Wójtów Powiatu Chełmskiego.

Podczas spotkania zapoznano się z Informacją w zakresie planowanych inwestycji budownictwa drogowego w najbliższym czasie, którą przedłożył Pan Paweł Ciechan Starosta Chełmski oraz z Informacją na temat funkcjonowania Zakładu Przetwarzania Odpadów oraz systemu zbiórki i cen, którą przedłożył Pan Marcin Czarnecki Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Chełmie. Ponadto Wójtowie zapoznali się z Informacją na temat bezpieczeństwa PPOŻ za I kwartał oraz realizacji budowy JRG 2, którą przedłożył Pan Janusz Andrzejuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Podczas konwentu wypracowano stanowisko w sprawie kontynuacji budowy II etapu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 2 oraz prośbę w sprawie dokonania weryfikacji zasad dotyczących trybu postępowania w zakresie zgłaszania, rozliczania i kontroli zadań dofinansowywanych przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

 


Oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>