Strona Główna>>>

 

Podsumowanie Kampanii Walnych Zebrań Sprawozdawczych OSP

 

    

W dniu 14 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leśniowicach, na którym podsumowano kampanię walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ze wszystkich jednostek działających na terenie gminy.

Podczas posiedzenia omówiono osiągnięcia jednostek oraz zatwierdzono Plan działania Zarządu Oddziału Gminnego na 2011 r., w którym uwzględniono wyposażenie i remont remiz OSP oraz zakup sprzętu.

Pojęto uchwałę o zwołaniu Zjazdu Oddziału Gminnego na dzień 29 kwietnia 2011 r. oraz także organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które zaplanowano na dzień 8 maja 2011 r. godz. 11:00 na stadionie sportowym w Leśniowicach.


oprac. Edward Szkałuba

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>