Strona Główna>>>

 

Narada pracowników Urzędu Gminy Leśniowice

 

    


W dniu 13 kwietnia 2011 r. odbyła się narada zorganizowana przez Wójta Gminy w którym, udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz, kierownicy oraz pracownicy referatów i jednostek organizacyjnych gminy.

Podczas narady przedłożone zostało Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. oraz Informacja z realizacji uchwały Rady Gminy Leśniowice Nr XVI/102/08 w sprawie przystąpienia Gminy Leśniowice do realizacji rekultywacji składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Leśniowice oraz ponoszenia kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Ponadto przedłożone zostały informacje: z wykorzystania urlopów przez pracowników w 2010 r., z przebiegu wyborów sołtysów oraz Informacja pracowników urzędu gminy z wykonywania swoich zakresów czynności tj. Pani Marty Psuji, Pani Justyny Oliwiak, Pani Malwiny Stańkowskiej

Na zakończenie omówione zostały sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.oprac. Agnieszka Raczyńska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>