Strona Główna>>>

 

Narada dyrektorów

 

    

W dniu 11 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyła się narada dyrektorów szkół, którą zorganizował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy.

Podczas spotkania przedłożone zostały: Informacja dyrektorów z wykorzystania urlopów pracowników za 2010 r., Informacja z realizacji projektu „Radosna Szkoła” oraz Informacja z wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 r.

Ponadto podczas narady omówione zostało Zarządzenie Nr 10/10 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie trybu, sposobu i terminu sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, któro będzie obowiązywało w roku szkolnym 2011/2012, a także dokonano analizy projektu wniosku o dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Omówione zostały również sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.


oprac. Agnieszka Raczyńska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>