Strona Główna>>>

 

Rusza remont kościoła

 

    

W dniu 6 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa pomiędzy Parafią p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Kumowie Plebańskim a Przedsiębiorstwem Budowlanym „PARTNER” Sp. o.o. na realizację inwestycji pt. „Remont konserwatorski dachu i stropów zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Kumowie Plebańskim - II etap prac”. Umowa została podpisana w obecności Wójta Gminy Leśniowice Pana Wiesława Radzięciaka oraz członków Komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia najkorzystniejszego oferenta oraz  pełniąca funkcje merytoryczno-doradcze.

Na przedmiotową inwestycję Parafia przy wsparciu merytorycznym Urzędu Gminy Leśniowice pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 3.4. Odnowa i Rozwój Wsi. Wysokość dofinansowania wyniesie 75 % kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku aplikacyjnym.

Całkowity koszt zaplanowanych prac konserwatorskich Kościoła wyniesie 657 531,00 złotych i obejmie: przeprowadzenie prac murarsko-tynkarskich, ciesielsko-stolarskich, dekoracyjno-blacharskie, impregnacyjno-zabezpieczające tj. odgrzybieniowe, dezynsekcyjne i zmniejszające, palność, dekoracyjno -blacharskich. Przeprowadzona zostanie również konserwacja detali, termoizolacja oraz remont instalacji odgromowej obiektu oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

Niezwłocznie po podpinaniu w/w umowy, w obecności przedstawicieli obu stron, kierownika i inspektora nadzoru budowlanego, protokolarnie przekazano plac budowy oraz dokumentację techniczną związaną z realizacją zaplanowanych prac remontowo-konserwatorskich i nastąpiło oficjalne rozpoczęcie prac konserwatorski zabytkowego Kościoła p.w. Nawiedzenia N.M.P. Termin zakończenia robót ustalono na 15.09.2011 r.oprac. Maria Sadurska


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>